W koszykówce rzut za trzy to rzut zza pola; trudny, ale też najwyżej punktowany. Tak postępujemy, sponsorując sportowców: nie szukamy łatwych, gotowych rozwiązań, lecz konsekwencji i jasno wytyczonej drogi prowadzącej do celu – nawet jeśli jest on odległy. Wspieramy sportowców z wizją i ambicją. Wynika to zarówno z filozofii Eco Basket Recykling, jak i z doświadczenia samego Mirosława, który doskonale wie, jak trudna jest droga od juniora do mistrza.

Ze sportem byłem związany od zawsze. To jest coś takiego, co ma się we krwi, nie da się od tego uciec. Dlatego nawet jeśli czasem nie idzie, gdy jesteś przemęczony, przegrany i masz ochotę rzucić wszystko – nie możesz. To silniejsze od ciebie.

Podobnie jest z tworzeniem dużej firmy. Musisz poznać zasady gry i reguły branży. Musisz nauczyć się współpracować w drużynie. I wreszcie: musisz nauczyć się przegrywać i wyciągać z tego wnioski. One rozwijają najszybciej. Dziś, gdy Eko Basket jest już na dalekim etapie rozwoju, uczyć się nie musimy; wystarczy, że będziemy rozwijać i adaptować firmę do zmieniających się realiów.

Jednak nie tylko cele biznesowe są ważne. Teambuilding jest kluczem do sukcesu. Dlatego Eko Basket to dla mnie ludzie i dlatego jako menadżer bardzo dbam o to, aby byli oni zespołem, który nie tylko ma przed sobą jasno postawiony cel, ale też konkretne wsparcie firmy w drodze do jego osiągnięcia. Dbam też o to, aby byli zadowoleni z warunków pracy, podobnie jak nasi partnerzy są zadowoleni z naszej oferty. Inaczej mówiąc, sportowe fair play stosuję na co dzień, tak wobec pracowników, jak i kontrahentów.

 

 

Mirosław Łopatka

współzałożyciel, główny udziałowiec i prezes EkoBasket

Czyste środowisko i czysty biznes. Zachowana równowaga pomiędzy ekologią i kosztami. Tak: rozwiązania stosowane do odbioru, segregacji i przetwarzania odpadów zawsze są kompromisem. Ale może to być bardzo dobry kompromis. Tak dobry jak oferta Eko Basket Recykling, która dzięki kompleksowości działań daje nam satysfakcjonującą rentowność przy zachowaniu uczciwych cen.
Nasi klienci zyskują pieniądze, czas i pewność. Pieniądze, ponieważ nasza oferta jest konkurencyjna. Czas, ponieważ możemy dla każdego podmiotu zrealizować pełny zakres działań, nie muszą więc negocjować osobnych umów z kilkoma odbiorcami, wyspecjalizowanymi w wąskim asortymencie lub wąskim zakresie usługi. I wreszcie – klienci Eko Basket zyskują pewność. Pewność tego, że zawsze i bez żadnych wyjątków przestrzegamywszystkich obowiązujących przepisów prawa.
Eko Basket Recykling ma niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i przetwarzania odpadów. Oprócz rozległego zaplecza magazynowego mamy również specjalistyczny park maszynowy oraz własne środki transportu. To dzięki całkowitej samodzielności zapewniamy naszym klientom profesjonalną i sprawną obsługę.
Świadcząc kompleksowe usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, Eko Basket dba zarówno o czystość otaczającej nas wszystkich przestrzeni, jak i o czyste, korzystne dla obu stron warunki współpracy. I ekologia, i satysfakcja kontrahentów są dla nas priorytetowe. Nie jesteśmy marzycielami; wiemy, że wyłącznie dbając na równi o oba te fundamenty, osiągniemy końcowy cel – czystsze środowisko naturalne naszego kraju.